Voor leidinggevenden

Een leidinggevende functie is een spannende uitdaging en een mooie stap binnen jouw carrière. Aan de andere kant vraagt het ook om aantal specifieke vaardigheden èn draag je een stuk meer verantwoordelijkheid, vaak voor een heel team

Veel gevraagd

Als leidinggevende is het belangrijk om een helikopterzicht op jouw afdeling te houden. Je moet feedbackgesprekken voeren, voor een duidelijke onderlinge communicatie zorgen, taken verdelen en soms zelfs als mediator fungeren. Dit vraagt best veel van jouw vaardigheden en de mate waarin je deze ontwikkelt hebt. Het is niet gek als je concludeert dat je het totaalpakket (nog) niet volledig beheerst en je daar verder in wilt ontwikkelen. Van een leidinggevende wordt van alle kanten veel gevraagd en dit kan soms best overweldigend zijn. Het is belangrijk dat je het gevoel hebt dat je je goed staande kunt houden, ondanks alle verwachtingen en druk.

Coaching voor leidinggevenden begeleidt je in het heroriënteren binnen jouw functie en coacht je in competenties zoals communicatie, feedback geven, slecht nieuws gesprekken en tijdsplanning.

Traject

Voor we een coachingstraject starten, voeren we eerst een kennismakingsgesprek. Dit kan zowel online als op locatie, net wat het best past. Tijdens dit gesprek maken we kennis en doen een eerste aanzet om jouw coachingsvraag nader te onderzoeken. Soms is deze direct helder, soms is hier meer tijd voor nodig. Dat is allebei prima. Als de coaching geïnitieerd is op verzoek van je leidinggevende, dan nodig ik hem of haar ook graag uit bij dit gesprek.

Heeft jouw coachingsvraag te maken met jouw ontwikkeling als leidinggevende en het verder ontplooien van jouw talenten of competenties, dan kunnen we een Talent- en Motivatie Analyse (TMA) inzetten. Deze talentenanalyse brengt 22 drijfveren, 44 talenten en 53 competenties in kaart en geeft inzicht in op welke werkgebieden het meest gemotiveerd en talentvol gefunctioneerd wordt.

Als de hulpvraag voor ons allebei helder is, starten we een serie coachingsgesprekken. Deze worden om de paar weken gehouden, zodat je tijd hebt om te experimenteren met de handvatten die aangereikt zijn in de gesprekken. Samen voeren we maximaal 6 gesprekken omdat ik ervan overtuigd ben dat je na 6 gesprekken meer dan voldoende houvast hebt om zelfstandig verder te gaan.

In het afsluitende gesprek evalueren we het traject samen en zorg ik voor een terugkoppeling naar jouw leidinggevende als dit afgesproken is.

Incompany traject

Mocht de coaching niet alleen voor jou, maar voor meerdere collega’s opgezet worden, dan is het mogelijk om een incompany traject uit te werken. Hierin geven we met behulp van groepsdynamiek vorm aan de te maken individuele ontwikkeling. Ook is de inzet van een TMA Teamanalyse hierin mogelijk.

Benieuwd of coaching jou als leidinggevende kan versterken? Vraag een (gratis) kennismakingsgesprek aan, zodat we kunnen onderzoeken of we bij elkaar passen en ik dat kan doen wat nodig is om je op weg te helpen.

Wat mijn klanten zeggen

We hebben Merel opnieuw ingeschakeld om een aantal talentenanalyses te maken. Het blijft soms een uitdaging om aan te voelen of nieuwe mensen wel écht matchen met het team en het goed gaan doen op een bepaalde positie. Zij helpt ons daar nu bij.

Marieke van de Rakt, CEO, Yoast

Leidinggevende-in-spagaat
Scroll naar top